top of page

 PHOTOGRAPHY LESSONS

ZW BALLEN *RETdef EDW*.jpg

LIGHT 

KAAS 2+ INVUL *COMP 1LAAG DEF*  001.jpg

TIPS & TRICKS

bijenkorf2_edited.jpg

COMPOSITION

GROEN SERV 3&& PAP **COMP** New 003 2.jpg

ADVANCED PHOTOGRAPHY

Private Photography Lessons: Light & Composition in Food Photography 

 

Introduction:

 

A wise man said: "A journey of a thousand miles begins with a single step". I believe that excellent photography begins with thorough Basics. To develop one’s own voice in photography, a deep knowledge and understanding of fundamental light and composition is needed - plus a lot of practice.

 

Description:

 

During the Basic Light & Composition in Food Photography Course you will learn:

  • Preparation & Work discipline: how to build up an efficient set in a photo studio, which will help you to work better, faster, and reach greater results. 

  • Light & Composition set-up: using my unique method, which I've developed during my professional career. You will get a theoretical explanation, and clear illustrations of different fundamental studio light and composition set-ups that I use in my work.

  • Practical Appliance of Knowledge: during the practical part, you will be able to build your own studio set using my method, and photograph a number of ingredients or simple dishes. I will guid you, discuss possible mistakes, and help you to create beautiful photographs.  

  • Final Stage: Basic Editing.

Duration of the course: 5 lessons (1 lesson per week). Each lesson is 3 hours of theory and practice. 

 

Homework: minimum 4 hours of practice at home every week. 

 

Number of Participants: maximum 2 people. 

 

Teacher: Chris Hutter

 

Dates: Please contact me to discuss a suitable date and time.

 

Ingredients & Props, as well as a Lunch, are included in the price.

Price: Please contact me to get more information.

Note: It is also possible to join in at your level or to take Intermediate or Advance Lessons.

Fotografie Lessen: Light & Composition in Food Photography 

 

Introductie:

 

Een wijze man zei: "Een reis van duizend mijl begint met één enkele stap". Ik geloof dat bijzondere fotografie begint met grondige basisprincipes. Om je eigen stijl in fotografie te ontwikkelen, is een grondige kennis en begrip van basis licht en compositie nodig en veel oefening.

 

Omschrijving:

 

Tijdens de Fotografie Cursus Light & Composition in Food Photography leer je:

 

  • Voorbereiding en werkdiscipline: hoe bouw je een efficiënte set op in een fotostudio, zodat je beter en sneller kunt werken en betere resultaten kunt behalen.

  • Licht & compositie opstelling: gebruikmakend van mijn unieke methode, die ik heb ontwikkeld tijdens mijn professionele carrière. Je krijgt een theoretische uitleg en duidelijke instructies van verschillende fundamentele studiolicht- en compositieopstellingen die ik in mijn werk gebruik.

  • Praktische kennistoepassing: tijdens het praktische gedeelte kun je je eigen studio-set bouwen met behulp van mijn methode en een aantal ingrediënten of eenvoudige gerechten fotograferen. Ik begeleid je, bespreek mogelijke fouten en help je bij het maken van mooie foto's.

  • Laatste fase: basis beeldbewerking.

 

Duur van de cursus: 5 lessen (1 les per week). Elke les is 3 uur, praktijk en theorie.

 

Huiswerk: wekelijks minimaal 4 uur thuis oefenen.

 

Aantal deelnemers: maximaal 2 personen.

 

Leraar: Chris Hutter

 

Datums: Neem contact met mij op om een ​​geschikte datum en tijd te bespreken.

 

Ingrediënten en props, evenals een lunch, zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs: Neem contact met mij op.

Let op: Het is ook mogelijk om op jouw niveau in te haken of om Intermediate of Advance Lessen te nemen.

GROEN SERV 4  ASP 3 DD## M -\-F *** INSTA .jpg
bottom of page